آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بهداشت دستگاه های تهویه در منازل و اماکن عمومیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
الزامات عمومی گروه بیمارستانیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در اتوبوس های درون شهریدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و تحقیقاتیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در آمبولانسدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در بیمارستاندستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در خوابگاه ها و پانسیوندستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در داروخانه هادستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز طبخ و عرضه مواد غذاییدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در محیط های اداریدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
مراقبت و کنترل بیماری کرونا در مدارس( فاصله گذاری اجتماعی )دستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز فیزیوتراپیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در مهدکودکدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا
فاصله گذاری اجتماعی در مراکز اقامتیدستورالعمل های گام دوم مبارزه با کرونا