آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نحوه تامین و توزیع داروی مورد نیاز و پیگیری بیماران تحت درمان سرپایی کرونادستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
پذیرش بیماران در بیمارستانها پس از فروکش کردن طغیان کرونادستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
راهنمای پیشگیری و کنترل کووید ۱۹ در محیط های کاری( اداری - صنعتیدستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
دستورالعمل مراقبت مادر باردار از ویروس کرونادستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
فلوچارت تشخیص و درمان بیماری کرونا در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستریدستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
برنامه عملیاتی کمیته پدافند غیرعاملدستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
دستورالعمل اقدامات بهداشت محیط در بیماری کرونادستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
دستورالعمل پیشگیری از کرونا در مهدکودک، مدارس و مراکز آموزشیدستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا
راهنمای کشوری تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری از کرونادستور العمل های گام اول مبارزه با کرونا