آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل شماره ۲ فاصله گذاری هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی در مقابله با ویروس کرونا( امور اداری و پشتیبانی،امور آموزش و پژوهش حوزه معاونت علوم پزشکی،امور آموزش غیر پزشکی)دستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۳۱ فروردین ۱۳۹۹
دستورالعمل ارائه خدمات مشاوره امین در فضای مجازیدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۲۶ فروردین ۱۳۹۹
دستورالعمل فاصله گذاری هوشمند در آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه آزاد اسلامیدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۲۴ فروردین ۱۳۹۹
دستورالعمل شماره ۱ فاصله گذاری اجتماعی در محیط های اداری و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامیدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۱۳ فروردین ۱۳۹۹
شیونامه مکمل آموزش غیرحضوری دانشگاه آزاد اسلامیدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۱۳ اسفند ۱۳۹۸
دستورالعمل آموزش غیرحضوری دروس نظری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۱۲ اسفند ۱۳۹۸
دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا در محیط های آموزشی و اداریدستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی۰۵ اسفند ۱۳۹۸