اطلاعیه شماره ۱- یاری رسانی در زمینه مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید ۱۹ (کرونا)

اطلاعیه شماره ۱- یاری رسانی در زمینه مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید ۱۹ (کرونا)

اطلاعیه شماره ۱- یاری رسانی در زمینه مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید ۱۹ (کرونا)

دانشگاه آزاد اسلامی از داوطلبین این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در  سراسر کشور (رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان) به منظور مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید 19 (ویروس کرونا جدید) جهت پاسخگویی به شماره تلفن 4030 دعوت به یاری رسانی می نماید. مشاوره تلفنی به دو صورت مستقر در محل سامانه پاسخگویی 4030 (در تهران) و مشاوره تلفنی به صورت آنکالی (نیازی به استقرار در محل نمی باشد). داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  مراجعه نمایند.