اطلاعیه شماره ۳- دعوت از داوطلبین حضور در مراکز بالینی استان گیلان

اطلاعیه شماره ۳- دعوت از داوطلبین حضور در مراکز بالینی استان گیلان

اطلاعیه شماره ۳- دعوت از داوطلبین حضور در مراکز بالینی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی از جهادگران این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان به منظور یاری رسانی در مراکز درمانی به هموطنان مان در استان گیلان دعوت به همکاری می نماید. داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  و یا معاونین علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های خود مراجعه نمایند.
* اسامی معاونین علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها