اطلاعیه شماره ۴- اعلام شماره تلفن جهت هماهنگی و حضور داوطلبانه در مراکز درمانی

اطلاعیه شماره ۴- اعلام شماره تلفن جهت هماهنگی و حضور داوطلبانه در مراکز درمانی

پیرو سوالات داوطلبین و جهادگران محترم عرصه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی؛به اطلاع می رساند به منظور هماهنگی حضور داوطلبانه  جهت مقابله با ویروس کرونادر مراکز درمانی معاونین محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان ها مسئولیت این مهم را عهده دار می باشند و شماره تماس های زیر جهت همکاری داوطلبانه و هماهنگی حضور داوطلبانه در مراکز درمانی استان های مختلف در لینک زیر اعلام می گردد: 

شماره های تماس جهت هماهنگی داوطلبین حضور در مراکز درمانی در استان ها