خدمات الکترونیکی | ثبت نام

اخبار و رویدادها

اطلاعیه شماره ۴- اعلام شماره تلفن جهت هماهنگی و حضور داوطلبانه در مراکز درمانی

پیرو سوالات داوطلبین و جهادگران محترم عرصه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی؛به اطلاع می رساند به منظور هماهنگی حضور داوطلبانه  جهت مقابله با ویروس کرونادر مراکز درمانی معاونین محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان ها مسئولیت این مهم را عهده دار می باشند و شماره تماس های زیر جهت همکاری داوطلبانه و هماهنگی حضور داوطلبانه در مراکز درمانی استان های مختلف در لینک زیر اعلام می گردد: 

شماره های تماس جهت هماهنگی داوطلبین حضور در مراکز درمانی در استان ها

اطلاعیه شماره ۳- دعوت از داوطلبین حضور در مراکز بالینی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی از جهادگران این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان به منظور یاری رسانی در مراکز درمانی به هموطنان مان در استان گیلان دعوت به همکاری می نماید. داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  و یا معاونین علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های خود مراجعه نمایند.
* اسامی معاونین علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در استان ها

اطلاعیه شماره ۲- دعوت به یاری رسانی در عرصه های بالینی (بیماری کوئید ۱۹)

دانشگاه آزاد اسلامی از جهادگران این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان به منظور یاری رسانی به هموطنانی که در بستر بیماری در بیمارستان های این دانشگاه و سایر بیمارستان ها در سراسر کشور حضور دارند دعوت به یاری رسانی می نماید. داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  مراجعه نمایند.

اطلاعیه شماره ۱- یاری رسانی در زمینه مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید ۱۹ (کرونا)

دانشگاه آزاد اسلامی از داوطلبین این دانشگاه اعم از دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان در  سراسر کشور (رشته های پرستاری، پزشکی عمومی، متخصصین بیماری های عفونی و زنان) به منظور مشاوره تلفنی به هموطنان در مورد بیماری کوئید 19 (ویروس کرونا جدید) جهت پاسخگویی به شماره تلفن 4030 دعوت به یاری رسانی می نماید. مشاوره تلفنی به دو صورت مستقر در محل سامانه پاسخگویی 4030 (در تهران) و مشاوره تلفنی به صورت آنکالی (نیازی به استقرار در محل نمی باشد). داوطلبین و جهادگران می توانند جهت ثبت نام به سامانه  https://jahadeazad.healthehr.ir  مراجعه نمایند.